Miscellaneous Products

Wood Stock

PRODUCTSIZE
8/4"4/4"Thins
Aromatic CedarOUTXX
AshXXX
BasswoodOUTXx
BirchOUTXX
Brazilian CherryOUTXX
BubingaXXX
CherryXXX
Cherry - #1 CommonOUTXOUT
Cherry - CurlyXXX
CypressOUTXOUT
HackberryOUTXX
HickoryOUTXX
HollyOUTOUTOUT
MahoganyXXX
Maple - AmbrosiaXXX
Maple - Soft - ProjectXXOUT
Maple - Curly, SoftOUTXX
Maple - HardXXX
Oak - RedXXX
Oak - Red - Quarter SawnOUTXX
Oak - WhiteOUTXX
Oak - White - Quarter SawnOUTXX
Osage OrangeXXx
PadaukXXX
Pecan - PeckyOUTXX
Pine - Eastern WhiteOUTXx
PoplarXXX
Poplar - ProjectOUTXOUT
PurpleheartXXX
Sycamore - Quarter SawnOUTXOUT
WalnutXXX
ZebrawoodXXX

Sheet Goods

PRODUCTSIZE
4' x 8'60" x 60"3/4"1/2"3/8"1/4"1/8"
Baltic BirchOUTXXXOUTXX
CherryXOUTXOUTOUTXOUT
MahoganyXOUTXOUTOUTOUTOUT
MapleXOUTXOUTOUTXOUT
Red OakXOUTXOUTOUTXOUT
WalnutXOUTXOUTOUTXOUT

3" x 24" Project Pieces

PRODUCTSIZE
3/4"1/2"3/8"1/4"1/8"
AshXXXXX
BirchOUTXXXX
BubingaOUTXXXX
CataloxOUTOUTOUTOUTOUT
CedarOUTXXXX
CherryXXXXX
Cherry - BrazillianXXXXX
Cherry - CurlyOUTXXXX
HickoryOUTXXXX
MapleOUTXXXX
Maple - AmbrosiaOUTXXXX
Maple - CurlyOUTXXXX
Oak - RedXXXXX
PadaukXXXXX
PurpleheartOUTXXXX
WalnutOUTXXXX
Walnut - PeruvianOUTOUTOUTOUTOUT
WengeOUTOUTOUTOUTOUT
ZebrawoodXXXXX

Turning Stock

PRODUCTSIZE
6" x 6"8" x 8"2 x 2 x 242 x 2 x 30Pen Blanks
AshOUTOUTOUTXx
BirchOUTOUTOUTOUTx
BubingaXXXOUTX
CataloxXXOUTOUTOUT
CedarOUTOUTOUTOUTOUT
CherryXXOUTXx
Cherry - BrazillianXXXOUTX
Cherry - CurlyOUTOUTOUTOUTx
HickoryOUTOUTOUTOUTX
MapleOUTOUTOUTXx
Maple - AmbrosiaXXOUTOUTx
Maple - CurlyOUTOUTOUTOUTX
Oak - RedOUTOUTOUTXx
PadaukXXXOUTX
PurpleheartXXXOUTX
WalnutXXOUTXX
Walnut - PeruvianXXOUTOUTOUT
WengeOUTOUTOUTOUTOUT
ZebrawoodXXXOUTX